Xem Phim Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ Tập 73 VietSub Thuyết Minh

Võ Tắc Thiên The Empress Of China

Nhập cung năm 14 tuổi hạc, cung nữ giới Võ Như Ý chính thức thích nghi với cuộc sống đời thường đấu đá vùng thâm nám cung hậu đình. Chịu sự hãm sợ hãi, giầy vò của quyền lực tối cao, nường đưa ra quyết định vùng lên thực hiện công ty nó. Dần triệu tập thế và lực, Võ Như Ý một bước đăng vương Võ Hậu rồi trở nên người thống trị tổ quốc - nữ vương có một không hai nhập lịch sử hào hùng Trung Hoa.

Tắt đèn

Phóng to

Xem thêm: Xem Phim Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện Tập 33 VietSub Thuyết Minh

Báo lỗi

Xem thêm: Danh sách Thuyết Minh mới 2023, Thuyet Minh hay 2023 Trang 12

Đánh giá bán phim (8.0 sao / 1 tiến công giá)

Võ Tắc Thiên Võ Tắc Thiên 8.0 0

Thông báo: Nếu chúng ta thấy trang web bị chậm trễ hoặc nhiều lăng xê chúng ta cũng có thể chuyển sang Motchill để sở hữu hưởng thụ chất lượng tốt hơn

Thuyết Minh #1

 • 82
 • 81
 • 80
 • 79
 • 78
 • 77
 • 76
 • 75
 • 74
 • 73
 • 72
 • 71
 • 70
 • 69
 • 68
 • 67
 • 66
 • 65
 • 64
 • 63
 • 62
 • 61
 • 60
 • 59
 • 58
 • 57
 • 56
 • 55
 • 54
 • 53
 • 52
 • 51
 • 50
 • 49
 • 48
 • 47
 • 46
 • 45
 • 44
 • 43
 • 42
 • 41
 • 40
 • 39
 • 38
 • 37
 • 36
 • 35
 • 34
 • 33
 • 32
 • 31
 • 30
 • 29
 • 28
 • 27
 • 26
 • 25
 • 24
 • 23
 • 22
 • 21
 • 20
 • 19
 • 18
 • 17
 • 16
 • 15
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1

Từ khóa:

 • Võ Tắc Thiên
 • The Empress Of China