Xem Phim Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ Tập 32 VietSub Thuyết Minh

Xem phim Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ Tập 32B Thuyết Minh - HD

4.9/ 5 1 lượt

Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ - The Four là dự án công trình phim truyền hình lấy toàn cảnh cổ trang, mẩu chuyện xoay xung quanh cỗ tứ danh trượt vùng kinh trở nên, gồm những: Lãnh Huyết, Vô Tình, Truy Mệnh, Thiết Thủ. Để bảo đảm bình an của giang tô, tứ người rất nhiều lần đập được những huyết án kinh khủng, thậm chí là ko cai quản nguy hiểm võ thuật với gia thế lặn ác của An Thế Cảnh.

Thuyết Minh

 • 1A
 • 1B
 • 2A
 • 2B
 • 3A
 • 3B
 • 4A
 • 4B
 • 5A
 • 5B
 • 6A
 • 6B
 • 7A
 • 7B
 • 8A
 • 8B
 • 9A
 • 9B
 • 10A
 • 10B
 • 11A
 • 11B
 • 12A
 • 12B
 • 13A
 • 13B
 • 14A
 • 14B
 • 15A
 • 15B
 • 16A
 • 16B
 • 17A
 • 17B
 • 18A
 • 18B
 • 19A
 • 19B
 • 20A
 • 20B
 • 21A
 • 21B
 • 22A
 • 22B
 • 23A
 • 23B
 • 24A
 • 24B
 • 25A
 • 25B
 • 26A
 • 26B
 • 27A
 • 27B
 • 28A
 • 28B
 • 29A
 • 29B
 • 30A
 • 30B
 • 31A
 • 31B
 • 32A
 • 32B
 • 33A
 • 33B
 • 34A
 • 34B
 • 35A
 • 35B
 • 36A
 • 36B
 • 37A
 • 37B
 • 38A
 • 38B
 • 39A
 • 39B
 • 40A
 • 40B
 • 41A
 • 41B
 • 42A
 • 42B
 • 43A
 • 43B
 • 44A
 • 44B