Xem Phim Pokemon 2019 Tập 81 VietSub Thuyết Minh

Tập 147 vietsub

Hành trình tiến bộ cho tới bậc thầy Pokemon tập luyện 147 vietsub - The Rainbow and the Pokémon Master! Cầu vồng và Ước mơ bậc thầy pokemon! vietsub

Tập 146 vietsub

Hành trình tiến bộ cho tới bậc thầy Pokemon tập luyện 146 vietsub - Satoshi and Latios! Satoshi và Latios! vietsub

Bạn đang xem: Xem Phim Pokemon 2019 Tập 81 VietSub Thuyết Minh

Tập 145 vietsub

Hành trình tiến bộ cho tới bậc thầy Pokemon tập luyện 145 vietsub - Rocket dan Strikes Back! Đội Hỏa Tiễn phản công! vietsub

Tập 144 vietsub

Hành trình tiến bộ cho tới bậc thầy Pokemon tập luyện 144 vietsub - The Search of Juppeta! Thứ Juppeta lần kiếm! vietsub

Tập 143 vietsub

Hành trình tiến bộ cho tới bậc thầy Pokemon tập luyện 143 vietsub - Riding on Laplace! Leo lên Laplace! vietsub

Tập 142 vietsub

Hành trình tiến bộ cho tới bậc thầy Pokemon tập luyện 142 vietsub - And We are Looking at the Same Moon! Chúng tao nằm trong ngắm nhìn và thưởng thức một vầng trăng! vietsub

Tập 141 vietsub

Hành trình tiến bộ cho tới bậc thầy Pokemon tập luyện 141 vietsub - Burn! The Zenigame Fire Brigade!! Cháy lên đi! Đội cứu vãn hỏa Zenigame!! vietsub

Tập 140 vietsub

Hành trình tiến bộ cho tới bậc thầy Pokemon tập luyện 140 vietsub - Sigh of Tunbear! Tiếng thở lâu năm của Tunbear! vietsub

Tập 139 vietsub

Hành trình tiến bộ cho tới bậc thầy Pokemon tập luyện 139 vietsub - Takeshi and Dent and the Forest Witch! Takeshi Dent và quỷ nữ giới nhập rừng! vietsub

Tập 138 vietsub

Hành trình tiến bộ cho tới bậc thầy Pokemon tập luyện 138 vietsub - Satoshi VS Kasumi! Seaside One on One!! Satoshi VS Kasumi! Cuộc chiến sinh sống còn ở bờ biển!! vietsub

Tập 137 vietsub

Hành trình tiến bộ cho tới bậc thầy Pokemon tập luyện 137 vietsub - Winds of Beginning! The Endless Road!! Ngọn gió máy khởi đầu! Con lối vô tận!! vietsub

Tập 136 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 136 vietsub - Satoshi and Go! Embark on a New Journey!! Satoshi và Go! Bắt đầu chuyến hành trình dài mới!! vietsub

Tập 135 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 135 vietsub - Pokémon! I'm Glad I Got to tát Meet You!! Pokémon! Rất vui mừng được bắt gặp những cậu!! vietsub

Tập 134 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 134 vietsub - Seize the Future! Nắm bắt tương lai! vietsub

Tập 133 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 133 vietsub - Project Mew! Dự án Mew! vietsub

Tập 132 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 132 vietsub - The Finals IV Partner! Chung kết giải vô địch bậc thầy Pokemon phần 4 Chiến hữu! vietsub

Tập 131 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 131 vietsub - The Finals III The Strongest! Chung kết 3 giải bậc thầy Pokemon trái đất ai tiếp tục là kẻ mạnh nhất! vietsub

Tập 130 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 130 vietsub - The Finals II Toy Around! chung cuộc giải bậc thầy II Chế giễu! vietsub

Tập 129 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 129 vietsub - The Finals I Torrent! Chung kết giải bậc thầy I Dòng nước dữ!! vietsub

Tập 128 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 128 vietsub - Climax! The Night Before the Decisive Battle! Satoshi VS Dande!! Cao trào! Buổi tối trước trận quyết đấu Satoshi VS Dande!! vietsub

Tập 127 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 127 vietsub - Go and Aceburn! The Place of Beginnings!! Go và Aceburn! Nơi của việc khởi đầu!! vietsub

Tập 126 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 126 vietsub - GO FOR DREAM! Road to tát Mew!! Tiến cho tới ước mơ! Con lối cho tới Mew của Go!! vietsub

Tập 125 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 125 vietsub - The Semifinals IV Battle! Vòng phân phối kết 4 Thắng bại! vietsub

Tập 124 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 124 vietsub - The Semifinals III Valor! phân phối kết 3 Dũng Cảm! vietsub

Tập 123 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 123 vietsub - The Semifinals II Dazzle! Bán kết 2 Mê hoặc vietsub

Tập 122 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 122 vietsub - The Semifinals 1 Overwhelming Victory! Vòng phân phối kết 1 Chiến thắng áp đảo! vietsub

Tập 121 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 121 vietsub - The Climax Begins! Satoshi's Masters Tournament Experience!! Khởi động cao trào! Masters Tournament của Satoshi!! vietsub

Tập 120 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 120 vietsub - Koharu and Eievui! the Possibilities are Endless! Koharu và Eievui! tài năng là vô hạn! vietsub

Tập 119 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 119 vietsub - Koharu and Eievui! the Miracle of Evolution! Koharu và Eievui! kì tích của tiến bộ hóa! vietsub

Tập 118 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 118 vietsub - Satoshi Goes into Battle! VS Daigo!! Satoshi xuất trận! Đấu với Daigo!! vietsub

Tập 117 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 117 vietsub - VS Shirona! Road to tát Dragon Master Iris!! Đấu với Shirona! Con lối hướng đến bậc thầy hệ Rồng Iris!! vietsub

Tập 116 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 116 vietsub - Champions' Pride! Wataru VS Carnet!! Niềm tự tôn của Nhà vô địch! Wataru VS Carnet!! vietsub

Tập 115 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 115 vietsub - Opening! Masters Tournament!! Khai mạc! Giải đấu bậc thầy Pokemon!! vietsub

Tập 114 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 114 vietsub - Training Battle of Flames! Satoshi VS Shinji!! Trận đấu rèn luyện của lửa! Satoshi VS Shinji!! vietsub

Tập 113 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 113 vietsub - The Last Mission! Get Regieleki and Regidrago!! Nhiệm vụ cuối cùng! Hãy hàng phục Regieleki và Regidrago!! vietsub

Tập 112 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 112 vietsub - A Triumphant Return! The Alola Champion! Người thắng lợi trở lại! Nhà vô địch Alola!! vietsub

Tập 111 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 111 vietsub - Mohn and Lilie! Snowfield Reunion! Mohn và Lilie! tái mét ngộ bên trên đồng tuyết! vietsub

Tập 110 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 110 vietsub - The Battle Royale of Betrayal!! Trận đấu hoàng phái của việc phản bội! vietsub

Tập 109 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 109 vietsub - VS Kibana! Battle for Masters Eight!! Đấu với Kibana! Trận đấu cho tới Top 8 Master!! vietsub

Tập 108 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 108 vietsub - Lucario and Gekkouga! The Wave Guidance of Destiny!! Lucario and Gekkouga! Trợ hùn làn sóng gắn kết! vietsub

Tập 107 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 107 vietsub - Help! Big Brother Wanpachi! Giúp sức! Anh cả Wanpachi! vietsub

Tập 106 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 106 vietsub - A New Show! Rocket-dan's Covert Kingdom Radio!! Chương trình mới! Bế Tắc mật Đội Hỏa Tiễn đài radio vương vãi quốc!! vietsub

Tập 105 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 105 vietsub - Eievui and Nymphia! Encounters and Reunions!! Eievui và Nymphia! Gặp gỡ và tái mét ngộ! vietsub

Tập 104 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 104 vietsub - Hyper Class! VS Dracaena of The Big Four!! Hyper Class! Đấu với Tứ Thiên Vương Dracaena!! vietsub

Tập 103 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 103 vietsub - Satoshi and Citron! Great Friendship Training!! Satoshi và Citron! Bài đào tạo và giảng dạy tình bạn!! vietsub

Tập 102 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 102 vietsub - Trial Mission! A Freezing Raid Battle!! Nhiệm vụ test nghiệm! Raid Battle băng giá!! vietsub

Tập 101 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 101 vietsub - One Stick! Bachinkey! Một cây gậy! Bachinkey! vietsub

Tập 100 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 100 vietsub - Close Contact! Dande's Special Training!! Gắn bó! Bài đào tạo và giảng dạy quan trọng của Dande!! vietsub

Tập 99 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 99 vietsub - Mary of Spike Town! Mary ở thị xã Spike! vietsub

Tập 98 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 98 vietsub - Pokémon Circus! Booster and Thunders! Rạp xiếc Pokémon! Booster và Thunders! vietsub

Tập 97 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 97 vietsub - Yadoking! Curry Encounter!! Yadoking! Cuộc vấp trán cà ri!! vietsub

Tập 96 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 96 vietsub - Reach Out to tát Space! Denryu's Light!! Chạm cho tới vũ trụ! Ánh sáng sủa của Denryu!! vietsub

Tập 95 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 95 vietsub - Farewell! The Wandering Rocket Gang! Tạm biệt! Đội Hỏa Tiễn phiêu bạt! vietsub

Tập 94 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 94 vietsub - The Heracros Loss and the Kailios in Love! Heracross rơi rụng đuối Kailios đang được yêu! vietsub

Tập 93 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 93 vietsub - Your Name is Françoise! Tên của cậu là Francoise! vietsub

Tập 92 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 92 vietsub - Gengar Does Its Best! The Road to tát Kyodaimax!! Gengar thực hiện vấn đề đó chất lượng tốt nhất! Con Đường cho tới Kyodaimax !! vietsub

Tập 91 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 91 vietsub - The Ghost Train Departs. Chuyến tàu quỷ xuất phát vietsub

Tập 90 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 90 vietsub - Dialga and Palkia! The Space - Time Showdown!! Dialga và Palkia! Đại quyết đấu thời hạn - ko gian!! vietsub

Tập 89 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 89 vietsub - Dialga and Palkia! The Space - Time Cataclysm!! Dialga và Palkia! Đại tai ương thời hạn - ko gian!! vietsub

Tập 88 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 88 vietsub - Trial Mission! The Deep Sea Diver Research Team!! Nhiệm vụ test nghiệm! Đội khảo sát lặn bên dưới biển khơi sâu!! vietsub

Tập 87 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 87 vietsub - The Ice Queen and Glacia! Nữ Hoàng Băng Giá và Glacia! vietsub

Tập 86 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 86 vietsub - Mega Evolution VS Kyodaimax! Tiến Hóa Mega Lucario và Kyodaimax! vietsub

Tập 85 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 85 vietsub - Rival Showdown! Satoshi VS Saitou!! Quyết đấu đối thủ! Satoshi VS Saito!! vietsub

Tập 84 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 84 vietsub - Lucarionite! Adventure on Mega Island!! Lucarionite! Đại hành trình dài bên trên hòn đảo Mega!! vietsub

Tập 83 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 83 vietsub - The Py That Became A Star! Py hóa trở thành vì thế sao! vietsub

Tập 82 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 82 vietsub - Mawhip's Sweet Battle! Trận đấu và lắng đọng của Mawhip! vietsub

Tập 81 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 81 vietsub - Clash! Blue Pokémania! Đột kích! Pokémania xanh! vietsub

Tập 80 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 80 vietsub - Trial Mission! Ulgamoth's Golden Scales!! Nhiệm vụ trải nghiệm! Vảy hoàng kim của Ulgamoth!! vietsub

Tập 79 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 79 vietsub - Moon and Sun! Koharu and Haruhi! Mặt trăng và mặt mũi trời! Koharu và Haruhi! vietsub

Tập 78 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 78 vietsub - The Targeted Sakuragi Institute! Trung tâm nghiên cứu và phân tích Sakuragi bị nhắm tới! vietsub

Tập 77 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 77 vietsub - Super Electromagnetic Hyper Class Battle! Siêu năng lượng điện từ! trận đấu Hyper Class!! vietsub

Tập 76 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 76 vietsub - Full Power! Alola Uninhabited Island Race!! Toàn lực! Cuộc đua bên trên hòn đảo hoang phí ở Alola!! vietsub

Tập 75 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 75 vietsub - Cresselia! A Midsummer Night's Light! Cresselia! Ánh sáng sủa nhập tối đằm thắm mùa hè! vietsub

Tập 74 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 74 vietsub - Darkrai! A Midsummer Night's Dream! Darkrai! Giấc chiêm bao nhập tối đằm thắm mùa hè! vietsub

Xem thêm: Tổng hợp phim của motoo fukuoka hay nhất, phim motoo fukuoka 2023

Tập 73 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 73 vietsub - Captain Pikachu! Advance Tairetsu!! Đội trưởng Pikachu! Tiến lên Tairetsu!! vietsub

Tập 72 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 72 vietsub - Shuffle Panic in the Underground Labyrinth! Hoảng e lộn lạo nhập ham cung bên dưới lòng đất! vietsub

Tập 71 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 71 vietsub - Let's Go! Project Mew!! Tiến Lên Nào! Dự Án Mew!! vietsub

Tập 70 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 70 vietsub - Please! Get Morpeko!! Xin vui mừng lòng! Nhận Morpeko!! vietsub

Tập 69 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 69 vietsub - Watch Over My First Errand! Xem qua chuyện việc làm trước tiên của tôi! vietsub

Tập 68 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 68 vietsub - Go's Rival! The Road to tát Mew!! Đối thủ của Goh! Đường Đến Với Mew! vietsub

Tập 67 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 67 vietsub - Suspect Pikachu! Pikachu Đáng Ngờ! vietsub

Tập 66 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 66 vietsub - White Flower Flabebe! Bông Hoa Trắng Flabebe! vietsub

Tập 65 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 65 vietsub - Dragon Battle! Satoshi VS Iris!! Trận Chiến của Rồng! Satoshi và Iris! vietsub

Tập 64 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 64 vietsub - The Detested Absol! Absol bị căm ghét! vietsub

Tập 63 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 63 vietsub - Challenge! The Pokémon Marine Obstacle Course!! Thử thách! Khóa học tập vượt lên trên vật cản vật biển khơi Pokémon!! vietsub

Tập 62 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 62 vietsub - Damp Jimereon! Jimeleon phiền muộn! vietsub

Tập 61 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 61 vietsub - Leave Everything to tát Us! Prasle Minun Handymen!! Để công ty chúng tôi lo ngại hết! Dịch Vụ Thương Mại hùn việc Prasle và Minun! vietsub

Tập 60 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 60 vietsub - Aim to tát Be a Scallion Master! Charge with Chivalry!! Hướng cho tới bậc thầy tỏi tây! Trung trở thành con phố hiệp sĩ! Kamonegi tiến bộ hóa vietsub

Tập 59 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 59 vietsub - The Lost Sarunori! Who is the Trainer! Sarunori chuồn lạc! Ai là ngôi nhà huấn Luyện! vietsub

Tập 58 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 58 vietsub - Panic! Gokulin Ball!! Come on Kamukame The Turtle Race! Khủng hoảng! Quả cầu Gokulin! Cố lên Kamukame Cuộc đua Rùa! vietsub

Tập 57 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 57 vietsub - Love is Koduck! Chân ái của tôi là Koduck! vietsub

Tập 56 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 56 vietsub - Gampi of The Big Four! The Hall of Chivalry!! Tứ đại thiên vương vãi Gampi! Lâu đài hiệp sĩ! vietsub

Tập 55 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 55 vietsub - The Tale of You and Me in Luminous Maze Forest! Câu chuyện về quần thể vườn ham cung phân phát quang đãng và bạn! vietsub

Tập 54 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 54 vietsub - Messon in Possible! Messon bất khả thi! vietsub

Tập 53 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 53 vietsub - Catch the Legend! Find the Guardian of Water Suicune!! Thu phục huyển Thoại Suicune! Tìm lần Vị thần hộ mệnh của nước! vietsub

Tập 52 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 52 vietsub - Agricultural Experience! Where is Digda! Trải nghiệm thực tiễn thực hiện nông! Digda ở đâu! vietsub

Tập 51 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 51 vietsub - Kamonegi's Great Trials! Đại Thử Thách Của Kamonegi! vietsub

Tập 50 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 50 vietsub - Galar Fossils! Stick 'Em Together!! Hóa thạch Galar! Gắn bó Cùng nhau hàng phục nào!! vietsub

Tập 49 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 49 vietsub - Koharu and the Mysterious! Mysterious Eievui! Koharu và điều túng bấn ẩn! Eevee túng bấn ẩn! vietsub

Tập 48 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 48 vietsub - A Close Call with Practically Pikachu! Pikachu ngần cân nặng treo sợi tóc! vietsub

Tập 47 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 47 vietsub - Pokémon Champion! Gluttony King Decision Battle!! Nhà vô địch Pokémon! Trận chiến ra quyết định vua tham ô ăn!! vietsub

Tập 46 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 46 vietsub - Battling and Getting! The Revival of Mewtwo! Chiến đấu và Bắt! Sự hồi sinh của Mewtwo! vietsub

Tập 45 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 45 vietsub - Sword and Shield IV The Ultimate Sword and Shield! Kiếm và Khiên 4 Kiếm Khiên tối thượng! vietsub

Tập 44 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 44 vietsub - Sword and Shield III Mugendina! Kiếm và Khiên 3 Mugendina! vietsub

Tập 43 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 43 vietsub - Sword and Shield II Black Night! Kiếm và khiên 2 Đêm đen! vietsub

Tập 42 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 42 vietsub - Sword and Shield I Slumbering Forest! Kiếm và Khiên 1 Khu rừng ngủ quên! vietsub

Tập 41 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 41 vietsub - Pikachu's Great Dubbing Operation Half a Numacraw! Hoạt động lồng giờ đồng hồ tuyệt hảo của Pikachu! Một nửa của Numacraw vietsub

Tập 40 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 40 vietsub - VS Thunder! A Legendary Raid Battle!! Đấu với Thunder! Trận đấu RAID huyền thoại!! vietsub

Tập 39 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 39 vietsub - Satoshi VS Saitou! Conquer the Octopus Hold!! Satoshi và Saito! Chinh phục gọng kìm của Otosupus! vietsub

Tập 38 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 38 vietsub - The Fossil Pokémon! Pokemon hóa thạch! vietsub

Tập 37 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 37 vietsub - I'm Back Nice to tát Meet You Alola! Tớ trở lại rồi! Rất vui mừng được hội ngộ Alola! vietsub

Tập 36 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 36 vietsub - Satoshi and Go! Crawl Up From the Sand Hell! Satoshi và Go! Thoát thoát ra khỏi địa ngục cát! vietsub

Tập 35 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 35 vietsub - Get Pikachu! Thu phục Pikachu! vietsub

Tập 34 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 34 vietsub - The Solitary Fighter Saitō! The Threatening Otosupus!! binh sĩ đơn độc Saito và Otosupus hù dọa! vietsub

Tập 33 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 33 vietsub - Would You Like To Do a Pokémon Trade! quý khách hàng cũng muốn trao thay đổi Pokemon! vietsub

Tập 32 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 32 vietsub - Celebi A Timeless Promise! Celebi Lời hứa vượt lên trên thời gian! vietsub

Tập 31 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 31 vietsub - Hinbass and the Beautiful Scale! Hinbass và Beautiful Scale! vietsub

Tập 30 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 30 vietsub - The Reluctant Pikachu and the Exasperated Barrierd! Pikachu lưỡng lự và Barried bực tức! vietsub

Tập 29 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 29 vietsub - Electrifying Jealousy Wanpachi's Feelings! Dòng năng lượng điện ganh tỵ Cảm xúc của Wanpachi! vietsub

Tập 28 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 28 vietsub - Sobbing Messon! Messon nức nở vietsub

Tập 27 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 27 vietsub - Legends of Heroes! Dande's Greatest Battle!! Huyền thoại hero Trận chiến vĩ đại nhất của Dande vietsub

Tập 26 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 26 vietsub - Jump Koiking! Put it On Yadoking! Nhảy chuồn Koiking! Đặt nó bên trên Yadoking! vietsub

Tập 25 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 25 vietsub - A Battle Festival Exploding With Life VS Mega Lucario!! Hội tranh tài bứt phá quyền đấu với Mega Lucario vietsub

Tập 24 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 24 vietsub - Take a Break Rocket-dan! Nghỉ ngơi chuồn băng hỏa dẫn dắt vietsub

Tập 23 vietsub

Pokémon Journeys tập luyện 23 vietsub - A Massive Panic Sakuragi Park! Đại Khủng Hoảng Công Viên Sakuragi vietsub

Tập 22 vietsub

Pokemon phần 25 tập luyện 22 vietsub - Goodbye Rabbifoot Tạm biệt Rabifoot vietsub

Tập 21 vietsub

Pokemon phần 25 tập luyện 21 vietsub - Convey the Wave Guidance Satoshi and the Mysterious Egg Sóng tía đạo Satoshi và ngược trứng bí mật vietsub

Tập trăng tròn vietsub

Pokemon phần 25 tập luyện trăng tròn vietsub - Go Towards Your Dream Satoshi and Go Hướng cho tới ước mơ Satoshi và Go vietsub

Tập 19 vietsub

Pokemon phần 25 tập luyện 19 vietsub - I Am Metamon Tôi là Metamon vietsub

Tập 18 vietsub

Pokemon phần 25 tập luyện 18 vietsub - Satoshi Participates The Pokémon World Championships Satoshi tham gia giải vô địch Pokemon trái đất vietsub

Tập 17 vietsub

Pokemon phần 25 tập luyện 17 vietsub - Hibanny Use Your Flaming Kick Face Tomorrow Hibanny Cú đá rực lửa hướng về ngày mai vietsub

Tập 16 vietsub

Pokemon phần 25 tập luyện 16 vietsub - Cursed Satoshi.! Satoshi bị nguyền rủa! Satoshi hàng phục Gengar vietsub

Tập 15 vietsub

Pokemon phần 25 tập luyện 15 vietsub - Snow Day! Where is Karakara's Bone! Ngày chan chứa tuyết! Xương của Karakara ở đâu vietsub

Tập 14 vietsub

Pokemon phần 25 tập luyện 14 vietsub - First in the Isshu Region! The Raid Battle at the Ruins!! Lần Đầu ở Vùng Isshu! Trần Đấu Raid ở Tàn Tích vietsub

Tập 13 vietsub

Pokemon phần 25 tập luyện 13 vietsub - Satoshi VS Dande! The Road to tát the Strongest!! Satoshi VS Dande! Con Đường Dẫn Đến Mạnh Nhất vietsub

Tập 12 vietsub

Pokemon phần 25 tập luyện 12 vietsub - Daimax Battle! Dande The Greatest of Them All!! Trận đấu Daimax! Dande người mạnh mẽ nhất vietsub

Tập 11 vietsub

Pokemon phần 25 tập luyện 11 vietsub - Koharu Wanpachi and Sometimes Gangar Too! Koharu Wanpachi và cả Gengar nữa! vietsub

Tập 10 vietsub

Pokemon phần 25 tập luyện 10 vietsub - The Kairyu Paradise and Hakuryu's Ordeal! Thiên Đường Kairyu! Thử thách Hakuryu vietsub

Tập 9 vietsub

Pokemon phần 25 tập luyện 9 vietsub - The Promise We Made that Day! The Houou Legend of Johto!! Lời thề thốt ngày ấy! Ho-Oh lịch sử một thời của Johto!! vietsub

Tập 8 vietsub

Pokemon phần 25 tập luyện 8 vietsub - Don't Lose Pochama! The Drift Ice Race in Sinnoh!! Đừng thua thiệt Pochama! Đường đua băng ở Sinnoh!! vietsub

Tập 7 vietsub

Pokemon phần 25 tập luyện 7 vietsub - The Hoenn Region Site of Fierce Fights! The Battle Frontier Challenge!! Trận chiến kịch liệt vùng Hoenn! đối đầu với battle frontier! vietsub

Tập 6 vietsub

Pokemon phần 25 tập luyện 6 vietsub - Catch a Lot of Pokémon! The Path to tát Mew!! Bắt toàn bộ Pokémon! Con lối kéo đến Mew!! vietsub

Tập 5 vietsub

Pokemon phần 25 tập luyện 5 vietsub - Kabigon Became Gigantic! The Mystery of Daimax!! Kabigon hóa khổng lồ! Bế Tắc ẩn của Daimax !! vietsub

Tập 4 vietsub

Pokemon phần 25 tập luyện 4 vietsub - Let's Go to tát the Galar Region! An Encounter with Hibanny!! Cùng tiến bộ cho tới vùng Galar! Cuộc chạm chán với Hibunny !! vietsub

Xem thêm: điềm Gở 2 | Tổng hợp phim điềm gở 2 hay nhất | phim điềm gở 2 2023

Tập 3 vietsub

Pokemon phần 25 tập luyện 3 vietsub - Fushigisou! Isn't it Mysterious Fushigisou! Bế Tắc ẩn của việc tiến bộ hóa vietsub

Tập 2 vietsub

Pokemon phần 25 tập luyện 2 vietsub - Satoshi và Go! tiến bộ lên vị Lugia! Satoshi and Go! Let go by Lugia! vietsub

Tập 1 vietsub

Pokemon phần 25 tập luyện 1 vietsub - Pikachu rời khỏi đời! Pikachu Born! vietsub

Nội Dung: Sở phim xoay xung quanh việc Satoshi và Goh hùn GS nghiên cứu và phân tích những sự khiếu nại quan trọng xẩy ra ở từng những vùng miền kể từ Kanto cho tới Galar. Việc Goh mong muốn hàng phục toàn bộ Pokemon nhằm tiến bộ cho tới hàng phục Mew và Satoshi mong muốn nhập cuộc giải đấu vô địch trái đất toàn bộ những vùng.
Từ Khóa : Hành Trình Pokemon vietsub, Pokémon Journeys vietsub, Hành Trình Pokemon 2019 vietsub, Pokémon Journeys 2019 vietsub, Hành Trình Pokemon thuyết minh, Pokémon Journeys thuyết minh, Hành Trình Pokemon 2019 thuyết minh, Pokémon Journeys 2019 thuyết minh, Hành Trình Pokemon lồng giờ đồng hồ, Pokémon Journeys lồng giờ đồng hồ, Hành Trình Pokemon 2019 lồng giờ đồng hồ, Pokémon Journeys 2019 lồng giờ đồng hồ, Hanh Trinh Pokemon vietsub, Pokemon Journeys vietsub, Hanh Trinh Pokemon 2019 vietsub, Pokemon Journeys 2019 vietsub, Hanh Trinh Pokemon thuyet minh, Pokemon Journeys thuyet minh, Hanh Trinh Pokemon 2019 thuyet minh, Pokemon Journeys 2019 thuyet minh, Hanh Trinh Pokemon long tieng, Pokemon Journeys long tieng, Hanh Trinh Pokemon 2019 long tieng, Pokemon Journeys 2019 long tieng, Pokemon sword and shield