Thiếu Niên Ca Hành (Phần 1) HD VietSub Thuyết Minh Shaonian Ge Xing 2018

[stt/40/40 thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/] [info] [+] Thiếu Niên Ca Hành [/info] [nd] Phim Thiếu Niên Ca Hành Thiếu Niên Ca Hành - The Blood Of Youth (VietSub - Thuyết Minh) kể về hiệp khách hàng thiếu thốn niên Lôi Vô Kiệt lần thứ nhất rời ngoài ngôi nhà tiếp cận Tuyệt Nguyệt trở thành đệ nhất giang hồ nước tuy nhiên cậu ngưỡng mộ kể từ lâu, bên trên lối đi xông khuyết điểm nhập Tuyết Lạc đấm trang trời xui khu đất khiến cho bị cuốn vào một trong những sự khiếu nại oanh động cả giang hồ nước. [act]Trương Bân Bân, Từ Lộ, Vương Hữu Thạc, Trịnh Hợp Huệ Tử, Vương Dĩ Luân,..[/act] [drt]ĐANG CẬP NHẬT[/drt] [/info] [/nd]


Link donate mang lại PHIMHAY247 (ủng hộ kinh phí) tại đây! 

Bạn đang xem: Thiếu Niên Ca Hành (Phần 1) HD VietSub Thuyết Minh Shaonian Ge Xing 2018

Danh sách tập dượt

Xem thêm: Tổng hợp phim của anne thongprasom hay nhất, phim anne thongprasom 2023

[br/THUYẾT MINH 1] [1| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8njmjd?autoplay=1 ] [2| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8nk6vm?autoplay=1 ] [3| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8i2udr?autoplay=1 ] [4| https://www.dailymotion.com/embed/video//x8i2uof?autoplay=1 ] [5| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8i2uxa?autoplay=1 ] [6| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8i2v2y?autoplay=1 ] [7| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8i2ve3?autoplay=1 ] [8| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8i2vsy?autoplay=1 ] [9| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8i2vsx?autoplay=1 ] [10| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8i3ef0?autoplay=1 ] [11| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8i2vsw?autoplay=1 ] [12| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8i2vsv?autoplay=1 ] [13| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8i2vsu?autoplay=1 ] [14| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8gw281?autoplay=1 ] [15| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8gw282?autoplay=1 ] [16| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8gw280?autoplay=1 ] [17| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8gx5g3?autoplay=1 ] [18| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8gx4j4?autoplay=1 ] [19| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8gxyvr?autoplay=1 ] [20| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8gxyvq?autoplay=1 ] [21| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8gz50r?autoplay=1 ] [22| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8h2uo5?autoplay=1 ] [23| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8h2uo4?autoplay=1 ] [24| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8h37xt?autoplay=1 ] [25| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8h3xd4?autoplay=1 ] [26| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8h5ej7?autoplay=1 ] [27| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8h6hee?autoplay=1 ] [28| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8h76vz?autoplay=1 ] [29| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8hbomd?autoplay=1 ] [30| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8hbomb?autoplay=1 ] [31| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8hbom9?autoplay=1 ] [32| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8hbr0p?autoplay=1 ] [33| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8hezh8?autoplay=1 ] [34| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8hfb67?autoplay=1 ] [35| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8hghbq?autoplay=1 ] [36| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8hgs6p?autoplay=1 ] [37| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8hip6i?autoplay=1 ] [38| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8hj18y?autoplay=1 ] [39| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8hj5ff?autoplay=1 ] [40| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8hk77j?autoplay=1 ]

[br/THUYẾT MINH 2] [1| https://short.ink/9xBuIe0Wv2] [2| https://short.ink/XPTDrJtDY] [3| https://short.ink/uhnp_yxnPx] [4| https://short.ink/HOk3D7_jlJ ] [5| https://short.ink/PwYobT5su ] [6| https://short.ink/1myJxM0wN ] [7| https://short.ink/xZEcZ5CjiZ ] [8| https://short.ink/SP9TMbk8MV ] [9| https://short.ink/F5TvyApus ] [10| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8gt8hj?autoplay=1 ] [11| https://short.ink/yQQ0qICM0f ] [12| https://short.ink/LGGYLYNrL ] [13| https://short.ink/C86lsxyVz- ] [14| https://short.ink/nWtzLqvIOW ] [15| https://short.ink/GxYf3TnaJJ ] [16| https://short.ink/ZZiDvxZyt ] [17| https://short.ink/85wdKKWNM ] [18| https://short.ink/riu4SNHSF ] [19| https://short.ink/N9rds4v8t3 ] [20| https://short.ink/2M-gVEKDgD ] [21| https://short.ink/AzJLH6Z0y ] [22| https://short.ink/cKaGt4ped ] [23| https://short.ink/N5GB7m82_Z ] [24| https://short.ink/GkbKMgLei ] [25| https://short.ink/yqImrRrACs ] [26| https://short.ink/pU2AUQoQYx ] [27| https://short.ink/D8MyPyuA7 ] [28| https://short.ink/0-QB-9htQ1 ] [29| https://short.ink/6cmdVlQ4j ] [30| https://short.ink/3bgeuMyTo ] [31| https://short.ink/TwbDtdRmU ] [32| https://short.ink/-_h-aNgnY ] [33| https://short.ink/EWSGcKlzZ- ] [34| https://short.ink/UhWB3z3XuE ] [35| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8hghbq?autoplay=1 ] [36| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8hgs6p?autoplay=1 ] [37| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8hip6i?autoplay=1 ] [38| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8hj18y?autoplay=1 ] [39| https://short.ink/nSNrkmt_J ] [40| https://short.ink/jOniCBHmP7]

Phim Thiếu Niên Ca Hành Thiếu Niên Ca Hành - The Blood Of Youth (VietSub - Thuyết Minh) kể về hiệp khách hàng thiếu thốn niên Lôi Vô Kiệt lần thứ nhất rời ngoài ngôi nhà tiếp cận Tuyệt Nguyệt trở thành đệ nhất giang hồ nước tuy nhiên cậu ngưỡng mộ kể từ lâu, bên trên lối đi xông khuyết điểm nhập Tuyết Lạc đấm trang trời xui khu đất khiến cho bị cuốn vào một trong những sự khiếu nại oanh động cả giang hồ nước.