The Dark Lord | Tổng hợp phim the dark lord hay nhất | phim the dark lord 2023

Xem qua quýt toàn cỗ franchise Kalypso Media bên trên Steam

Không tương hỗ ngôn từ Tiếng Việt

Sản phẩm này sẽ không tương hỗ ngôn từ địa hạt của người sử dụng. Vui lòng xem xét lại list ngôn từ được tương hỗ tiếp sau đây trước lúc mua.

Bạn đang xem: The Dark Lord | Tổng hợp phim the dark lord hay nhất | phim the dark lord 2023

Gói chứa chấp trò nghịch tặc này

Mua Dungeons Gold

...Includes Dungeons, it's DLC, and Dungeons: The Dark Lord.

Mua Dungeons Bundle BỘ (?)

Bao bao gồm 17 vật phẩm: Dungeons, Dungeons: Into the Dark DLC Pack, Dungeons: Map Pack DLC, Dungeons: The Dark Lord, Dungeons 2, Dungeons 2 - A trò chơi of Winter, Dungeons 2 - A Chance of Dragons, Dungeons 2 - A Song of Sand and Fire, Dungeons 3, Dungeons 3 - Once Upon A Time, Dungeons 3 - Evil of the Caribbean, Dungeons 3 - Lord of the Kings, Dungeons 3 - Clash of Gods, Dungeons 3 - An Unexpected DLC, Dungeons 3 - Famous Last Words, Dungeons 3 - A Multitude of Maps, Dungeons 3 - Original Soundtrack

Xem thêm: Tổng hợp phim của jon kenny hay nhất, phim jon kenny 2023

Về trò nghịch tặc này

Dungeons: The Dark Lord is the sequel to lớn Dungeons, the game where the more evil you are, the better! There are a slew of exciting new features, including four-player multiplayer in four modes! Along with the addition of multiplayer modes such as Deathmatch and King of the Hill, there’s now the ability to lớn play as some of the game’s popular bosses (Minos, The Dungeon Lord, the Zombie King and more) in multiplayer, along with the addition of an extensive single-player chiến dịch, a new dungeon setting and 25 new prestige gimmicks.

Xem thêm: Tổng hợp phim của ryan kwanten hay nhất, phim ryan kwanten 2023

Key Features

 • Four multiplayer modes for up to lớn four players: Deathmatch, King of the Hill, Piñata and Survival
 • Entirely new, fully scripted and voiced single-player chiến dịch
 • New dungeon setting (ice crystal cave) with new graphics, unique prestige gimmicks and a new quấn monster
 • Playable bosses in multiplayer modes (Minos, Zombie King, Calypso and Dungeon Lord)
 • Various dungeon graphics sets and inventories are now available
 • New phối of skills specifically for multiplayer modes

More from Kalypso Media

https://bosin.vn/app/1287840/Disciples_Liberation/
https://bosin.vn/app/1024480/Immortal_Realms_Vampire_Wars/

Yêu cầu hệ thống

  • OS *: Windows XP SP2, Vista, 7
  • Processor: 2.0 GHz Dual Core
  • Memory: 3 GB
  • Hard Disk Space: 2 GB miễn phí HDD
  • Video Card: 256 MB DirectX 9.0c Graphics thẻ with Shader Model 3.0
  • DirectX®: 9.0c
  • Sound: Windows-compatible Soundcard

* Bắt đầu kể từ 01/01/2024, ứng dụng Steam tiếp tục chỉ tương hỗ kể từ Windows 10 trở lên trên.

Xem thêm thắt kể từ Kalypso Media

Thẩm lăm le viên thưa gì

12 thẩm lăm le viên tiếp tục Reviews thành phầm này. Nhấp vô phía trên nhằm coi.