Tàu Ngầm U 235 HD VietSub Thuyết Minh Torpedo: U 235 2019

Chức năng tương hỗ học tập giờ Anh

Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu

Bạn đang xem: Tàu Ngầm U 235 HD VietSub Thuyết Minh Torpedo: U 235 2019

Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ

Copy Sub Anh Lưu phụ đề giờ Anh về máy

Copy Sub Việt Lưu phụ đề giờ Việt về máy


Play từng câu Click và play từng câu


Tự động fake tập Tự fake tập dượt Khi hết video

Play lặp lại Play tái diễn từ trên đầu Khi hết video

Xem thêm: Xem Phim Nhật Ký Cuộc Sống Tập 24 VietSub Thuyết Minh


Tăng độ cao thấp Sub Tăng cỡ chữ phụ đề vô video

Cỡ Sub khoác định Cỡ chữ phụ đề khoác định

Giảm độ cao thấp Sub Giảm cỡ chữ phụ đề vô video

Phụ đề Tuỳ lựa chọn phụ đề trong video

Tắt (phím tắt số 3/~)

Xem thêm: Xem Phim Hương Sắc Hận Thù Tập 27 VietSub Thuyết Minh

Tiếng Anh (phím tắt số 1)

Tiếng Việt (phím tắt số 2)

Song ngữ (phím tắt số 3)