Làm sao để tái chế dép Crocs cũ?

Tái chế dép Crocs cũ bằng cách quyên góp từ thiện, tạo 1 khu vườn nhỏ hoặc tạo thành những đồ thủ công dễ thương cho trẻ em.