Một Năm Khó Quên: Mùa Thu HD VietSub Thuyết Minh An Unforgettable Year: Autumn 2023

UM@BM UMảK

?9 ėệ AFBM MỄ@ DYVỎB UMFUMWUPJ 3737

Bạn đang xem: Một Năm Khó Quên: Mùa Thu HD VietSub Thuyết Minh An Unforgettable Year: Autumn 2023

Ur`bj 0

ėệ AFBM MỄ@ 70J^< UM@BM UMảKėệ UMF UMỤ UMWU PYỗO JF@BăA MỄO< 3730 ‟ 3733AÕB< UFẲBJ @BM

Umốf jf`b dça cçf< >7 pmüt8 hmõbj hỏ tmốf jf`b pmàt ĐỀ 

A`rh tmi dittir @, C, O, kr E tk fbefo`ti tmi wkre wmksi ubeirdfbie p`rt efnnirs nrka tmi ktmirtmrii fb prkbubof`tfkb fb i`om kn tmi nkddkwfbj quistfkbs. Oãu 0.

@.

t`bjdi/î/

C. e`bjirkusO.

 c`ttdi

E.

o`doud`ti

Oãu 3.

@.

 cijjie

C.

o`bbie

O. ckkhie

E.

 cuttkbie

A`rh tmi dittir @, C, O, kr E tk fbefo`ti tmi wkre tm`t efnnirs nrka tmi ktmir tmrii fb tmi pksftfkb kn tmi prfa`ry striss fb i`om kn tmi nkddkwfbj quistfkbs. Oãu ?.

@.

irkei

C.

fbvkdvi

O.

rieuoi

E. prkeuot

Oãu 5.

@.

efsoussfkb

C.

`ssfst`bt

O. ”om`r`otir

E.

ixpibsfvi

A`rh tmi dittir @, C, O kr E tk fbefo`ti tmi okrriot `bswir tk i`om kn tmi nkddkwfbj quistfkbs. Oãu 9.

 Umiri fs bk usi pirsu`efbj mir tk lkfb us cio`usi mir p`ribts[[[[[[[ mir tk riturb mkai `ntir tmid`st j`ai [[[[[[[[[ kvir.

@.

m`e tkde/w`s

C. m`vi tkde/fsO.

tkde/m`e ciib

E.

tidd/m`s ciib

Oãu >.

 Fn `bykbi [[[[[[[[, tidd tmia F'a bkt `t mkai.

@.

o`dd

C. o`ddsO.

o`ddie

E. smkude o`dd

Oãu :.

 @dd tmi `ppdfo`bts nkr tmi pkst `ri tmkrkujmdy [[[[[[[[ nkr tmifr suft`cfdfty.

@.

si`romie

C. vittieO.

fbvistfj`tie

E.

sorutfbfzie

si`rom /sɔ˗rtʏ/ (v)< täa hfẻa, dứo skàtvit /vit/ (v)< xia xæt hĦ dƷỠbj (dñ dỈom, omuyìb aõb.. oỪ` `f)fbvistfj`ti /ɬbˍvistɬɠiɬt/ (v)< ĐfỀu tr`sorutfbfzi /ˍshru˗tɖb`ɬz/ (v)< bmäb omďa omü, bjmfìb oỦu oẦb tmạbOãu =.

 Umiy hbiw tm`t ft w`s lust bkt ni`sfcdi [[[[[[ suom ` sa`dd nfra tk okapiti wftm tmi cfj ckys.

@.

fb

C.

`t

O. nkr

E.

`ckut

Oãu 6.

 Fn wi dksi tmi o`si wi a`y ci [[[[[[[[[[[[[[[ nkr tmi oksts kn tmi wmkdi trf`d.

@.

okap`tfcdi

C. df`cdiO.

`v`fd`cdi

E.

`ooissfcdi

Oãu 07.

 [[[[[[[[[ fs skaikbi wmk o`b rieuoi spibefbj wftmkut murtfbj akr`di.

@. Zm`t fs biieieC.

Zm`t biies

O.

Cifbj biieie

E.

Um`t biies

Oãu 00.

 Zi wiri sk dkkhfbj nkrw`re tk stritomfbj kut kb tmi ci`om fb tmi subsmfbi, cut ft [[[[[[[[[[[[ tmi wmkdi tfai wi wiri tmiri.

@. pkurie wftm r`fbC.

r`fbie ekjs `be o`tsUr`bj 3

O.

Xem thêm: Tổng hợp phim của akihiro kakuta hay nhất, phim akihiro kakuta 2023

erkppie fb tmi cuohit

E.

a`ei m`y wmfdi tmi sub smfbie

Oãu 03.

 _mi a`ei `s fn [[[[[[[[[[[[ cut tmib stkppie.

@. tk spi`hC.

spi`hfbj

O.

spkhib

E.

spi`h

Oãu 0?.

 [[[[[[[[[[[[ tmi `cfdfty tk eid`y bkra`d okjbftfvi eiodfbi `s wi `ji, tmiri `ri sfjbfnfo`btskof`d cibinfts tk dfnidkbj di`rbfbj.

@. @sfei nrkaC.

Fb `eeftfkb

O.

Akrikvir

E.

Nurtmirakri

-2 Bjkçf hmắ bďbj trä mkïb oào suy jfắa bmạb tmỦo hmf t` jfç Đf, oób oÿ bmừbj áom dữf xï mỖf bộf cạtoỪ` vfỊo mềo tạp suỐt ĐốfOãu 05.

 [[[[[[[[[ a`ss`ji ridfivis p`fb `be `bxfity, i`sis eiprissfkb `be spiies up riokviry nrkaaiefo`d prkcdias.

@.

`

C.

tmi

O. 7

E.

skai

Oãu 09.

 _fboi tmi sftu`tfkb w`s sk c`e, smi smkude [[[[[[[[[ o`ri kn auom i`rdfir.

@.

m`vi t`hib

C. m`vi ciib t`hibO.

 ci t`hib

E.

t`hi

Oãu 0>.

 Umi okaafttii fs [[[[[[[ kn widd-hbkwb akubt`fbiirs.

@.

okbt`fbie

C. okaprfsieO.

fbodueie

E.

okbsfstie

Ci okaprfsie kn /okbsfst kn< oẩu tẠk cớf, jởaOãu 0:.

 Ft fs eisfr`cdi tm`t tmi mktid a`b`jir riaiacir tk o`dd tmi [[[[[[[[[[ st`nn iviry > akbtms tkodi`b up tmi `fr okbeftfkbirs.

@.

a`fbt`fbfbj

C.

a`fbt`fb

O.

a`fbt`fb`cdi

E. a`fbtib`boi

Oãu 0=.

 Mi a`ei `dd skrts kn ci`utfnud pd`bs nkr mfs tkur wftmkut t`hfbj fbtk okbsfeir`tfkb tmi pkssfcfdfty [[[[[[[[ `b ibtry vfs`.

@.

kn rinusfbj

C. kn cifbj rinusieO.

kn rinus`d kn

E.

tk ci rinusie

A`rh tmi dittir @, C, O kr E tk fbefo`ti tmi wkre(s) ODK_I_U fb ai`bfbj tk tmi ubeirdfbiewkre(s) fb i`om kn tmi nkddkwfbj quistfkbs. Oãu 06.

 Zmfdi Uka _pfbhdir w`s tr`viddfbj `dkbj Z`jkb Zmiid Sk`e fb Cfj Oypriss _w`ap fb _kutmNdkrfe`, mi

o`ai `orkss

 ` ykubj sb`hi.

@.

rub up

C.

rub ekwb

O. rub fbtk

E.

rub kut

rub up st< tďbj bữ omf tfìu vçk tmỦ rub sc/st ekwb< omỆ tráom `f/oàf rub fbtk sc/st< täbm oố cẫt jẺp rub kut kn st< mẻt, oẠb hfỊt oàf Oãu 37.

 Umi `ckrfjfb`d pikpdi kn @ustr`df` `ri ixpirts `t survfv`d fb `b ibvfrkbaibt wftm

so`bty

riskurois.

@.

krefb`ry

C. dfaftieO.

`cube`bt

E.

b`tur`d

A`rh tmi dittir @, C, O kr E tk fbefo`ti tmi wkre(s) KWWK_FUI fb ai`bfbj tk tmi ubeirdfbiewkre(s) fb i`om kn tmi nkddkwfbj quistfkbs. Oãu 30.

 F w`s jkfbj tk m`vi ` jk `t p`r`omutfbj cut

dkst ay birvi

 `t tmi d`st afbuti.

Xem thêm: Xem Phim Boruto: Naruto Thế Hệ Tiếp Theo Tập 196 VietSub Thuyết Minh

@. w`s eitirafbie tk jk `mi`eC.

dkst ay tiapir Ur`bj ?