Sự thật mang dép crocs bị dị tật, bị ung thư?

Liệu có thật sự “đi dép Crocs bị ung thư” hay chỉ là sự đồn đoán? Bài viết sau đây sẽ tổng hợp 1 số ý kiến chuyên gia trong lĩnh vực để làm sáng tỏ.