Dép Crocs cho hội bạn thân, teambuilding

Đã là bạn thân, người trong 1 team thì đi cùng những đôi dép Crocs sẽ tăng thêm tính đoàn kết hoặc là 1 món quà ấn tượng trong 1 dịp đặc biệt.