Crocs tạm thời đóng tất cả cửa hàng ở Mỹ vì Covid-19 đến 27/3/2020

Crocs sẽ đóng cửa tạm thời tất cả các địa điểm bán lẻ và cửa hàng thuộc sở hữu của công ty tại Mỹ, bắt đầu từ ngày 17/3/2020 cho đến hết ngày 27/3/2020.