Crocs sẽ tặng 100.000 đôi dép cho các anh hùng chống dịch Covid-19

Crocs cũng quyết định trao tặng 100.000 đôi dép Crocs cho các chuyên gia y tế đang chiến đấu chống lại coronavirus ở Hoa Kỳ.