Chính sách đổi trả

Đổi trả nhanh chóng và dễ dàng

Yêu cầu đổi trả chỉ có thể được đưa ra sau 48 giờ.

Tại Bơsin, mục tiêu của chúng tôi là cung cấp sự hài lòng 100% cho khách hàng. Nếu vì bất kỳ lý do gì bạn không hài lòng với sản phẩm, chúng tôi sẵn sàng trợ giúp.

Vui lòng trả lại hàng của bạn trong bao bì gốc với tất cả các bộ phận và biên lai ban đầu để được hoàn lại/thay thế. Vui lòng đảm bảo rằng (các) sản phẩm được đóng gói đúng cách khi bạn trả lại.

Nếu bất kỳ hoặc tất cả các sản phẩm của đơn đặt hàng được áp dụng phiếu giảm giá hoặc phiếu mua hàngthì mã giảm giá/phiếu mua hàng sẽ không còn được áp dụng cho đơn đặt hàng hoàn trả tiếp theo. Nếu (các) sản phẩm được trả lại là một phần của bất kỳ ưu đãi nào, chẳng hạn như Mua 2 tặng 1 hoặc Mua 1 tặng 1, tất cả các sản phẩm liên quan đến ưu đãi phải được trả lại, vì chúng đã được mua như một phần của ưu đãi nhóm, quy trình đổi trả sẽ không được xử lý trừ khi chúng tôi nhận được tất cả các sản phẩm đó.

Chúng tôi chỉ giải quyết đổi trả trong 1 lần. Nếu khách hàng không gửi tất cả các sản phẩm trong một lần, thì phí cho lần thứ hai sẽ được khấu trừ vào số tiền hoàn lại của bạn hoặc sẽ tính phí riêng.

Sau khi nhận được sản phẩm, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng. Nếu nó được phê duyệt bởi đội ngũ nhân viên của chúng tôi, chúng tôi sẽ bắt đầu quá trình hoàn trả.

Một số yêu cầu trong quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm của chúng tôi, như sau:

  • Sản phẩm nhận được phải giống như được gửi từ kho của chúng tôi đã đề cập trong đơn đặt hàng của bạn.
  • Sau khi được xác nhận rằng sản phẩm nhận được khớp với đơn đặt hàng, việc kiểm tra sẽ được thực hiện trên tình trạng nguyên vẹn và chưa sử dụng của sản phẩm.
  • Nếu sản phẩm nhận được không có thẻ hoặc trong điều kiện đã sử dụng, chúng tôi sẽ không thể xử lý yêu cầu của bạn.

Chính sách hoàn tiền với các sản phẩm lỗi

Nếu bạn muốn nhận lại tiền mà không thực hiện đơn hàng thay thế, chúng tôi cũng có 1 số quy định bên dưới. Chế độ hoàn trả có thể phụ thuộc vào phương thức thanh toán được sử dụng tại thời điểm đặt hàng.

Lưu ý: phí vận chuyển và phí COD sẽ không hoàn lại

Nếu chế độ thanh toán là Tiền mặt khi giao hàng, chúng tôi sẽ hoàn trả số tiền vào tài khoản ngân hàng bạn chọn. Vui lòng thêm chi tiết Ngân hàng của bạn (Tên chủ tài khoản: (Giống như tên thanh toán), Tên ngân hàng, Số tài khoản, Loại tài khoản) cho chúng tôi để chúng tôi có thể chuyển tiền trong tài khoản của bạn. Hãy đảm bảo rằng các chi tiết mà bạn nhập là chính xác. Bơsin sẽ không xác thực số Tài khoản Ngân hàng và không chịu trách nhiệm đối với số tiền được chuyển đến một người nhận ngoài ý muốn.

Những điểm cần lưu ý

Trong trường hợp nếu bạn muốn trả lại sản phẩm crocs, vui lòng liên hệ với chúng tôi: các vấn đề kích thước trong vòng 30 ngày và lỗi sản xuất trong vòng 3 tháng kể từ khi nhận được sản phẩm.

  • Các sản phẩm phải được đóng gói cẩn thận và các thẻ bảo hành vẫn còn nguyên vẹn
  • Hàng hóa sẽ được chuyển trở lại địa chỉ giao hàng trong trường hợp các thông số chất lượng trên không được đáp ứng trong quá trình kiểm tra của chúng tôi.
  • Nếu sản phẩm vận chuyển lại bị từ chối; nó sẽ không được chuyển đi nữa và yêu cầu trả lại của bạn sẽ không còn hiệu lực.

Một số thắc mắc chung về chính sách hoàn trả:

Q: Tôi nên làm gì nếu tôi cung cấp thông tin sai khi thực hiện đổi trả?

A. Đừng lo lắng! Hủy yêu cầu trả lại và đặt yêu cầu trở lại mới.

Q. Mất bao nhiêu ngày để sản phẩm được nhận?

A. Nhận sản phẩm trả lại sẽ mất tới 5 – 7 ngày làm việc. Chúng tôi sẽ không thể xác nhận ngày và giờ chính xác.

Q. Tôi nên làm gì nếu không có gói ban đầu của nhà cung cấp?

A. Trong trường hợp đóng gói ban đầu mà chúng tôi cung cấp không có sẵn, bạn có thể sử dụng bất kỳ vật liệu đóng gói nào đủ chắc chắn để giữ sản phẩm. Hãy đóng dấu bưu kiện.

Q. Người chuyển phát nhanh có nhận biết sản phẩm nào anh ta đang nhận hoặc nơi giao hàng không?

A. Người chuyển phát nhanh có thể không có thông tin về sản phẩm và địa điểm giao hàng, do đó yêu cầu bạn đề cập đến địa chỉ của chúng tôi và thông tin sản phẩm trên bưu kiện.

Q. Làm sao tôi biết sản phẩm hoàn trả đã đến nhà cung cấp?

A. Sau khi sản phẩm được giao tại kho, bạn sẽ nhận được email từ nhóm của chúng tôi xác nhận đã nhận.