Hoàng tử George tăng doanh số bán hàng cho Crocs lên 1500%

Hoàng tử George tăng doanh số bán hàng cho Crocs lên 1500%

Hoàng tử George tăng doanh số bán hàng cho Crocs lên 1500% sau khi hình ảnh cậu mang đôi dép Crocs chơi cùng mẹ tại 1 lễ hội được chia sẻ trên internet.